defunder

Prejsť na obsah

Hlavná ponuka:


Financovanie kampane


ĽUBOMÍR KUBLA ·21. JANUÁR 2016
Volebná kampaň Ľubomíra Kublu do NRSR je v zmysle § 8 zákona č. 181/2014 Z.z. o volebnej kampani a o zmene a doplnení zákona č. 85/2015 Z.z. o politických stranách a politických hnutiach v znení neskorších predpisov vedená treťou stranou.

Tretia strana: Defunder s.r.o. , Príboj 549, 976 13 Slovenská Ľupča

Transparentný účet - prehľadné financovanie kampane Tretia strana má za účelom vedenia kampane v Slovenskej sporitelni zriadený 

Transparentný účet číslo: 5082043137/900          IBAN: SK0409000000005082043137

Stav transparentného účtu si môžete pozrieť TU
Prehľad nákladov na volebnú kampaň si môžete pozrieť TU

V prípade, že máte záujem podporiť snahu Ľubomíra Kublu o zmenu Slovenska na dobrý štát, ktorý funguje a slúži ľuďom, môžete tak urobiť aj prevodom prostriedkov na vyššie uvedený transparentný účet, ktorý je v zmysle § 8 ods. 8 Zákona o volebnej kampani bezplatne, diaľkovo a nepretržite prístupný verejnosti, ktorá má prístup ku kompletnému prehľadu transakcií vykonaných na tomto účte. Prostriedky môžu byť na účet vložené výhradne prevodom z iného účtu. Za podporu Vám vopred ďakujeme a veľmi si ju vážime!
Prehľad nákladov na volebnú kampaň V zmysle § 8 ods. 14 Zákona o volebnej kampani bude na tejto stránke do 10 dní po ukončení volebnej kampane zverejnený prehľad nákladov na volebnú kampaň vedenú treťou stranou. 
 
 
 
Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky